A lakásszövetkezeti küldött nem közös képviselõ

Azért szükséges a címben jelzett témával foglalkozni, mert a lakástulajdonosok között, sőt a küldötteink között is problémát okoz annak értelmezése, hogy a lakásszövetkezeti lépcsőházban megválasztott küldött közös képviselőnek minősül-e, vagy sem.

Először is azt kell tisztázni, hogy közös képviselőt a társasházként működő épületekben választanak, aki a társasház minden ügyében eljár (beszedi a közös költséget, írásban felszólítja a hátralékos lakót, fizetési meghagyást-végrehajtást kér, a közgyűlés által elhatározott munkák esetében vállalkozót keres, szerződést köt, a munka elkészültét követően kiegyenlíti a számlát, stb.).

A közös képviselőnek aláírási joga van a bankban pénzfelvétel, vagy kifizetés esetében és minden olyan esetben, amikor a társasházat hivatalosan képviselni kell.

A közös képviselői tevékenységet csak olyan személy végezheti, akinek ingatlankezelői képesítése van, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A közös képviselőt általában határozatlan időre választják, de a törvény értelmében le is válthatják.

Lakásszövetkezetünknél a küldött elsődleges feladata az, hogy a lakásszövetkezet küldöttgyűlésén részt vegyen és ott a döntéshozatalban aktívan működjön közre. Ezen felül nagyon fontos feladata, hogy a tulajdonostársak és a lakásszövetkezet vezetése, igazgatósága, a lakásszövetkezeti iroda közötti kommunikációt elősegítse, a kapcsolatot fenntartsa.

Mind e mellett munkát is végez, telefonon keresztül, vagy személyesen bejelenti a tudomására jutott esetleges meghibásodásokat.

A küldötti tevékenység ellátásához nem szükséges semmilyen szakirányú végzettség, a lakástulajdonosok maguk közül választják (nyílt szavazással, vagy írásban történő szavazás útján) öt évre. A küldött vissza is hívható, a SZMSZ-ba foglaltak szerint. Minden szövetkezeti egységnek/lakóépületnek van, illetve kell, hogy legyen alapszabályszerűen küldötte.

A küldött jóhiszeműen a szolgáltatók felé (áram, gáz, stb.) nyilatkozatokat nem jogosult aláírni, mint közös képviselő. Ilyen esetben mindig a lakásszövetkezeti irodához kell fordulni, ahol hivatalos személyként az elnök írja alá a nyomtatványokat és az aláírási címpéldányával együtt már a tulajdonostárs el tudja intézni az ügyes-bajos dolgát a szolgáltatónál.

Ezért ha küldöttek és a tulajdonostársak valamiben nem biztosak, akkor keressék fel a lakásszövetkezet irodáját ügyfélfogadási időben telefonon, vagy személyesen és minden információt vagy segítséget meg fognak kapni.