A Vízművel hatályos közüzemi szolgáltatási szerződés hiányára vonatkozó rendelkezés

SZMSZ 52. sz. Melléklet

A Vízművel hatályos közüzemi szolgáltatási szerződés hiányára vonatkozó rendelkezés

Azok a tag és nem tag lakástulajdonosok, akik nem rendelkeznek használati hidegvíz szolgáltatói szerződéssel, vagy felmondják a használati hidegvíz szolgáltatói szerződését, úgy kötelesek az azonos lakószinten lakó, két szomszédos lakástulajdonos által hitelesítetten bejelentést tenni írásban, az életvitelszerűen bent tartózkodók számáról, az átalánydíjas fogyasztás elszámolása érdekében {Alapszabály XII. Lakásszövetkezeti tagsági viszony, 2. A tagok jogai és kötelessége, 2.5. d) pont}.

Az átalánydíjas előirányzat:

– alapszabályszerű bejelentés mellett, a mindenkor hatályos küldöttgyűlési határozat szerinti vetítési alappal jelenleg:

6m3/fő/hó;

– alapszabályszerű bejelentés hiányában, a mindenkor hatályos küldöttgyűlési határozat szerinti vetítési alappal 2022. január 1. napjától:

24m3/hó.

A lakást használók tekintetében, a létszámot/változást 15 napon belül alapszabályszerűen kötelesek a lakásszövetkezetnek írásban, az azonos lakószinten lakó két szomszédos tulajdonostárs tanúsításával bejelenteni – hóközi létszám változás előirányzati módosításának hatálya, a következő hónap első napja.

Abban a nem várt esetben, ha a szolgáltatói szerződés megszűnésekor, a tanúsított bejelentés elmulasztásra kerül, úgy a lakásszövetkezet Küldöttgyűlése/Igazgatósága, négy főben állapítja meg a vízdíj előirányzatot mindaddig, amíg a bejelentés meg nem történik.

Amennyiben a lakástulajdonos felhívásra sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, úgy vele szemben a nem tagi díjat kell előirányozni {Alapszabály XII. Lakásszövetkezeti tagsági viszony, 2. A tagok jogai és kötelessége, 2.2. jb) pont}.

*A fogyasztási alapdíj megállapítása a közmű-szolgáltató díjtétele szerint.

Szeged, 2021. december 13.

Melléklet: ŰRLAP
I G A Z G A T Ó S Á G