Alapszabály módosítása

2/2019. (03. 25.) sz.KH
A Küldöttgyűlés a lakásszövetkezet tisztségviselőjének (a felügyelő bizottság tagjának) megválasztását, a megválasztott tisztségviselő Alapszabályba történő bejegyzését, Alapszabály módosítás formájában elfogadja.

Ennek megfelelően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés titkos – külön történő – szavazással (28 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás és érvénytelen szavazat nélkül) megválasztotta a lakásszövetkezet felügyelő bizottsági tagjának határozott időre 2019. március 25. napjától 2022. március 28. napjáig terjedő időszakra Ötvös Klára (szn.: Ötvös Klára an.: Bencsik Ilona; szül.: 1947.06.28. adóazonosító jel: 8293971908) 6723 Szeged, Retek u. 17. IV.20. sz. alatti lakos szövetkezeti tagot.

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.