Albérleteztetés szabályai

“Lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiség eredeti rendeltetésszerű használatától való eltérő használat szabályai.”

A lakóépületnek a lakásszövetkezet, a tag vagy a nem tag tulajdonos tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyisége megváltoztatott használatához nem szükséges a közgyűlés/részközgyűlés hozzájáruló határozata.

Ha a tárgyi helyiség megváltoztatott használata jogszabályban meghatározott telepengedély-köteles tevékenységhez vagy kizárólag üzletben forgalmazható termék (üzletköteles termék) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, a hatóság az engedélyről – határidőben meghozott – közgyűlési/részközgyűlési vagy igazgatósági határozat figyelembevételével dönt, feltéve, hogy a határozatban foglaltak az engedélyezés során alkalmazandó jogszabályokat nem sértik.

Az eredeti rendeltetésszerű használattól való eltérő használathoz a lakásszövetkezet, az alábbiakban rögzíti az eljárás szabályait.

A lakáscélú, és/vagy nem lakáscélú helyiségekben tiltott tevékenységek:

  • az életminőséget hátrányosan befolyásoló, a lakhatás nyugalmát zavaró zaj- és rezgés, szagos, a lakóépületet közvetlenül szennyező,
  • a zöld területet csökkentő,
  • a terület ellátását nem szolgáló,
  • a lakóterület (lakás) életterénél nagyobb terhelésű albérletbe adást szolgáló (lásd: albérlők száma),
  • az érintett lakóépület lépcsőházának személyforgalmát megváltoztató (pl: ügyfélforgalommal járó iroda),
  • a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó, vagy szexuális, vagy erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenység folytatása, valamint szexuális termék és segédeszköz árusítása vagy forgalmazása tilos.
  • minden szabálytalanul forgalomba hozni kívánt termék értékesítését szolgáló,
  • minden olyan berendezés (gép, készülék, vezeték, jármű vagy egyéb eszköz, stb.) használata, üzembentartása, forgalmazása, mely alkalmas arra, hogy elektromos zavart okozzon, a RTV vételt nagyfrekvenciás jellel, vagy mellékhatásaival zavarja.

A lakás egészének vagy egy részének a nem lakás céljára történő használatára, hasznosítására, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatható tevékenység feltételeire megállapított szabályok, a használat jogcímétől függetlenül, a mindenkori használó részére kötelezőek.

Ideiglenes bent tartozkodás bejelentése       https://www.tarjan4.hu/?ddownload=817

Nyilatkozat (bérlet, albérlet): https://www.tarjan4.hu/?ddownload=852