Az energetikai tanúsítvány

Mi az energetikai tanúsítvány?

Energetikai tanúsítvány igénylő lap

Az energetikai tanúsítványt elsősorban új épületek építésekor, valamint lakás eladásakor illetve bérbeadásakor kell elkészíttetni.

Nem szükséges tanúsítvány:

1. üdülő
2. ideiglenes létesítmény
3. műemlék és helyi védelem alatt álló épület esetében.

Az európai előírások szerint a használt lakásokra is el kell készíteni az energetikai tanúsítványt, amely a ház egy négyzetméterére jutó éves energia-szükségletet tartalmazza, majd egy skála szerint ugyanúgy betűjellel kell ellátni a lakásokat is, mint a háztartási gépeket.

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen az adott épület energiafogyasztása. A skála a legkedvezőbb “A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb “I” kategóriáig terjed. Emellett hasznos üzemeltetési tanácsokat ad a tulajdonosoknak, és egyben rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira.

Lakásvásárló, lakásbérlő számára egyaránt fontos, hogy tisztában legyen a lakás energetikai tulajdonságaival, hiszen ez nagyban befolyásolja a lakás fenntartási költségét. A tanúsítás bevezetése az ingatlanpiacnak is érdeke, mivel objektív összehasonlítást tesz lehetővé a lakáspiacon.

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik majd. Ez a kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó energetikai számítás és a felelős műszaki vezető igazoló nyilatkozata alapján készül. Meglévő épületek esetében is alkalmazható az egyszerűsített eljárás módszere. Ekkor az eljárás menete megegyezik az újonnan épített ingatlanéval. Amennyiben a szükséges tervek nem állnak rendelkezésre – például elveszett a tervdokumentáció vagy jelentős átalakítás történt, helyszíni vizsgálatot kell végezni.

Egyszerűsített tanúsítási eljárás alkalmazható akkor is, ha egy épületben egy lakás már rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal. Ilyen esetben a tanúsítvánnyal rendelkező megoszthatja bizonylatát a többi lakóval, és a szakértőnek csak a különbségeket kell megállapítania.

Az energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, cégek esetében pedig az adóalapot csökkentő tényező. A tanúsítás költsége a tanúsításra fordított munkaidőtől és a tanúsítási feladattól függ.

Mikor szükséges készíttetni?

Az épületek hőtechnikai tanúsítása
 A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét.

Mikor kötelező az épületenergetikai tanúsítvány?

Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező. Felújítási pályázatoknál szintén kötelező a tanúsítvány kiállítása.

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben:
ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
egy évet meghaladó bérbeadás.

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

Mikor nem kötelező?

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

  •  az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
  • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
  • a hitéleti rendeltetésű épületre
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
  • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
  • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
  • a műhely rendeltetésű épületre
  • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.
Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.