Az ingatlanokat érintõ fontosabb jogszabályok jegyzéke

Csak tájékoztató jellegü, NEM TELJES lista!

 • 1959. év IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1998. évi XI. tv. az ügyvédekről32/2003 (VIII.22.)
 • IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
 • 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
 • 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet az illeték megállapításának mellőzéséről
 • 18/2000. (V. 9.) PM rendelet az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról
 • 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
 • 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 4/1971. (II. 8.) Korm. rendelet a lakbér-hozzájárulásról
 • 1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
 • 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
 • 1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról
 • 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
 • 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról
 • 1976. évi 24. tvr. a kisajátításról
 • 62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról
 • 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről
 • 7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről