Rendeletek

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szüneteltetés

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi -szüneteltetésre vonatkozó- tájékoztatást tesszük közzé:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 11/2018. (V. 03.) számú rendeletének 10. § (1)-(8) bekezdései alapján a közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon …

Gázüzemű berendezések biztonsági felülvizsgálata

2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása (Get)

8. § (2) A Get. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan

Nyílt égésterű gázkészülékek légellátása

Gázkészülékek elhelyezése (pdf)

A hatályban lévő 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki követelmények szerint:  Tovább

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrõl

Hatályos 2011.07.28. 
 Az alábbiakban megtekinthető a 2011. július 28. napon hatályba lépett, 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről.

Lakásvásárlás – lakáseladás

A honlapon megjelenõ adatok és információk pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget.

ÉRDEKLÕDJÖN AZ ILLETÉKES HIVATALOKBAN, SZAKEMBEREKTÕL IS!

Lakásvásárlás, -eladás

Lakás adásvétele esetén az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a lakás tulajdonjogát és birtokát – vételár megfizetése ellenében – átruházza a vevõre, a vevõ pedig …

Tulajdonjogi fogalmak egyszerü magyarázata

Csak tájékoztató jellegü, általános ismeretek megszerzésére alkalmas ismertetõ!

A tulajdonjog megszerzése

Gyakrabban elõforduló tulajdonjogot keletkeztető jogcímek:

 •  adásvétel
 • csere
 • ajándékozás
 • öröklés
 •  elbirtoklás

A tulajdonjog

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése.

Ingatlanügye mindenkinek van, hiszen az ingatlantulajdon vagy az ingatlanra vonatkozó valamilyen használati jog előfeltétele a cégek mûködésének, s az embereknek is lakniuk kell …

Az öröklési jog

Csak tájékoztató jellegû ismertetõ, terjedelménél fogva nem teljes körû és nem minõsül tanácsadásnak

Az öröklés az ember vagyonában bekövetkezõ jog­utódlás halála esetén. Az öröklés joga emberi alapjog, melynek bármilyen korlátozása alkotmányos jogot sért.

Törvényes öröklés

Akkor kerül sor a törvényes öröklésre, ha az örök­hagyónak nincs végakarata (végrendelete), vagy az nem …

Az ingatlanokat érintõ fontosabb jogszabályok jegyzéke

Csak tájékoztató jellegü, NEM TELJES lista!

 • 1959. év IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1998. évi XI. tv. az ügyvédekről32/2003 (VIII.22.)
 • IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
 • 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1992. évi LXXIV.