Gázüzemű berendezések biztonsági felülvizsgálata

2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása (Get)

8. § (2) A Get. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.”

(3) A Get. 89. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége saját költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni a földgázelosztó számára. A 10 év leteltét első alkalommal a mérő felszerelésétől, illetve cseréjétől, mérő hiánya esetén a legutolsó felülvizsgálattól, ha még nem történt felülvizsgálat, 2018. január 1-jétől kell számolni.

Hatályát veszti

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet.

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet és

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet.