Gépkocsitárolók újrajuttatása/sorsolása

A SZMSZ 37. sz. Mellékletének A szövetkezet tulajdonában lévő gépjármű tárolók bérleti jogának megszerzési feltételei és más szabályai-nak megfelelően, a gépkocsi tárolók 3 évenkénti ciklusidejű újrajuttatására/sorsolására 2024. március 27, 28, április 2, 3. napján, a lakásszövetkezet Pentelei sor 5. sz. alatti ügyfélszolgálati irodájában kerül sor, 2024. május 1. fordulónapi szerződéskötésekkel. Az újrajuttatás időpontjairól a felhívás az ügyfélszolgálati irodában és a www.tarjan4.hu internetes oldalon is közzétételre került.
Az újrajuttatás időpontjára, a jelenleg bérelt tároló épületére megjelölt időpontot kell figyelembe venni.

2024. március 27. 15,00 óra
Szeged, Bihari u. 24. (110)

15,30 óra Szeged, Bihari u. 26. (111)

2024. március 28. 15,00 óra
Szeged, Bihari u. 28. (112)

16,00 óra Szeged, Bihari u. 30. (113)
17,00 óra Szeged, Bihari u. 32. (114)

2024. április 2.
15,00 óra Szeged, Retek u. 27. (801)

15,30 óra Szeged, Retek u. 25. (802)
16,00 óra Szeged, Retek u. 14. (115)

 2024. április 3.
15,00 óra Szeged, Retek u. 17. (806)

16,00 óra Szeged, Szamos u. 2. (807)

Kérjük, hozza magával a névre szóló érvényes forgalmi engedélyét, személyi igazolványát, lakcím- és adókártyáját – továbbá új igénylő esetén a SZMSZ 29. sz. Melléklet-et, SZMSZ 29.1 Melléklet –et kitöltve: Letöltések – Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet – Szeged (tarjan4.hu)