Házirend változás

TÁJÉKOZTATÁS
(Kivonat)

Az Igazgatóság 2021. október 4. napján tárgyalta, az egyes közös használatra szolgáló tárolókban bekövetkezett vagyon elleni cselekményeket, az illetéktelen bent tartózkodást, melynek kapcsán a SZMSZ 16. sz. Mellékletét és a Házirend 3. oldal 3.1.3. pontjának (3) bek. és a 10. oldal 3.4.2. pontja (3) bek. módosítását, továbbá a SZMSZ 57. sz. Melléklet megalkotását a 33/2021. (10.04.) sz. Határozattal, azonnali hatályba helyezés mellett elfogadta.

  • A SZMSZ 16. sz. Mellékletének I. fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerinti módosult és közzétételre került a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldalán;

A szövetkezet tagjai és a nem tag tulajdonosai, valamint a lakástulajdonossal egy háztartásban élő egyenesági hozzátartozók jogosultak, míg a bérlők, bérlőtársak, viszontbérlők és más szívességi lakáshasználók, csak a lakásszövetkezet Igazgatóságához, illetve képviselőjéhez (háztömbfelügyelő) eljuttatott tulajdonosi nyilatkozat mellett (SZMSZ 57. sz. Melléklet) jogosultak a közös használatra szolgáló, segéd-, motor- és kerékpár tárolási célokat szolgáló helyiség(ek) rendeltetésszerű használatára.”

  • ASZMSZ 57. sz. MellékletNyilatkozat közös használatra szolgáló helyiségbe való jutáshoz űrlap megalkotásra és közzétételre került az ügyfélszolgálati irodában és a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldalán;

  • a Házirend 3. oldal 3.1.3. pontjának (3) bek. az alábbiak szerinti módosult és közzétételre került a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldalán;

„A közös használatra szolgáló tároló helyiségek használatára vagyonvédelmi okból csak a tag, nem tag lakástulajdonosok, valamint a lakástulajdonossal egy háztartásban élő egyenesági hozzátartozók jogosultak, míg a bérlők, bérlőtársak, viszontbérlők és más szívességi lakáshasználók, csak a lakásszövetkezet Igazgatóságához, illetve képviselőjéhez (háztömbfelügyelő) eljuttatott tulajdonosi nyilatkozat mellett (SZMSZ 57. sz. Melléklet) jogosultak a közös használatra szolgáló, segéd-, motor- és kerékpár tárolási célokat szolgáló helyiség(ek) rendeltetésszerű használatára (SZMSZ 16. sz. Melléklet).”

  • A Házirend 10. oldal 3.4.2. pontja (3) bek. alábbi két gondolatjeles bekezdése jogszabályi változás miatt törlésre és közzétételre került a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldalán;

  • három illetve ennél több lakásos lakóépületben az eb tartásához, az érintett tulajdonosok (azonos lépcsőházban lakók lakásonként egy szavazattal), illetve ezen belül az ebtartással leginkább érintett (azonos, alatta, felette lévő szinten) lakók 2/3-ának előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges.

  • (Al)bérlet, bérlőtársi jogviszony esetén az ebtartáshoz szükséges a tulajdonos, a bérlőtárs, valamint a tartással érintett más tulajdonos hozzájárulása is.