Lomtalanít? Erre vigyázzon, ha elkerülné a bírságot!

Százezer forintos nagyságrendű bírságot fizethet a társas vagy lakásszövetkezeti ház a lomtalanításnál elkövetett szabálysértések után. Ráadásul akkor is a közösséget terheli ez az összeg, ha csak az egyik tulajdonos követett el vétséget. A lomtalanítás során éppen ezért érdemes fokozottan figyelni a tűzvédelmi, köztisztasági és közlekedési szabályok betartására!

A tavasz beköszöntével zajlik a lomtalanítási szezon, mindenki megválhat a már nem használt, esetleg használhatatlanná vált tárgyaitól, így könnyítve a lakás és a közös vagy a kizárólagos használatra szolgáló helyiségek esetleges zsúfoltságán. Azonban ekkor sem szabad felelőtlenül kidobálni dolgokat, hiszen ezzel akár komoly ráfizetést is okozhatnak maguknak a vonatkozó szabályok megsértésével.

A tapasztalat szerint a lakók többsége – figyelemmel a felhívásokra – tudatában van adott esetben annak, hogy általuk a tárolókban, folyosókon, közös területeken tárolt holmik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Házirend rendelkezéseivel ellentétesen vannak elhelyezve. Ez alatt azt kell érteni, hogy ezek a tárgyak éghető, robbanásveszélyes anyagoknak minősülnek, amelyek ráadásul a tűz esetére kijelölt menekülő utakat is leszűkítik, komolyan veszélyeztetve a bentlakók épségét.

E mellett a lakóközösség biztonsága szempontjából azonban örvendetes, hogy nem csak a közös képviselet, a lakásszövetkezet, de a katasztrófavédelem munkatársai is szúrópróbaszerűen ellenőrzik a társasházakat. Az ellenőrzés célja az ilyen életveszélyes szabálytalan tárolások megfékezése.

Veszélyes és építési hulladékot továbbra sem lehet kihelyezni

Fő szabályként azt mondható, hogy lomtalanításkor a lakók a veszélyes és építési hulladékon kívül mindenféle szemetet kitehetnek, legyen az megunt karosszék vagy a régi ágyneműgarnitúra. Emellett azonban kerülni érdemes: a kommunális hulladékot, valamint szelektív kukába dobható szeméttípusokat, melyeket szintén nem jó ilyenkor kitenni. Ezzel ugyanis komoly köztisztasági problémát idézhetnek elő, hiszen így mennyiségében is nagyban megnő a hulladék halom, illetve szagos, egészségre is káros anyagok kerülhetnek ki a nyílt levegőre.

veszélyes hulladékokat a lomtalanítási tájékoztatóban megjelölt gyűjtőpontokra kell szállítani. Ilyen veszélyes hulladék például az autógumi, a festékek, az akkumulátorok vagy más elektronikai hulladékok. Az építési hulladékok elszállításáról szintén külön kell gondoskodni, legyen az konténer bérlése, vagy a hulladék személyes, gyűjtőpontra történő elszállítása.

Miért ne tehetném ki?

Az első és legpraktikusabb ok, amiért ne vigye ki a fenti kategóriákba tartozó hulladékot az, hogy úgysem fogják elszállítani. Ennél fogva feleslegesen cipelné ki a bírságot kockáztatva ezeket az anyagokat, hiszen a lomtalanítás után viheti is vissza.

És igen, bírságot kockáztat, aki a fenti szabályokat megsértve tilos anyagokat lomtalanít ki. A lomtalanításkor elkövetett köztisztasági szabálysértés esetén tettenéréskor 5000 – 50 000 forint helyszíni bírsággal, de akár 150 000 forint pénzbírsággal is sújtható az illető. Ami tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy tettenérés nélkül akár a társasház összes lakóját is terhelheti a bírság összege. Tehát érdemes a lakótársaknak a felelős lomtalanításra is figyelni.

Ne lomtalanítson túl korán!

Ugyanígy szabálytalan, ha túl korán, a tájékoztatóban megjelölt időpont előtt teszi ki valaki az utcára a hulladékot. A lomtalanításkor túl korán kitett hulladék ugyanis köztisztasági és közlekedési szempontból is problémákat okozhat – különösen a guberálók tevékenysége miatt – a járókelők számára.

A fenti szabályok miatt kiszabható bírság elkerülése érdekében vannak, akik azzal trükköznek, hogy a szomszéd ház elé teszik ki hulladékukat. Ez azonban amellett, hogy nem etikus, könnyen visszaüthet. Az ezt észlelő szomszéd ugyanis várhatóan jogi vagy egyéb, nem hivatalos eszközökkel torolhatja meg az ilyen gerillaakciókat.

Nekünk szemét, másnak haszontárgy

Arról se feledkezzenek meg, mielőtt kitennének valamit az utcára, hogy az a tárgy más számára nagyon is hasznos lehet. Az ilyesfajta tárgyakat érdemes tehát különvenni, és valamely jótékonysági szervezeten keresztül vagy akár önállóan eljuttatni a rászorulókhoz.

Így készüljön, ha lomtalanítani szeretne!

Minden háztartásban, sőt magában a társasházban/lakásszövetkezetben is keletkezik olyan jellegű és méretű hulladék, amelytől csak lomtalanításkor szállíttathatnak el. Ahhoz azonban, hogy minden probléma és kellemetlenség nélkül gondoskodhassanak a hulladék eltávolításáról, ismerniük kell a lomtalanítás rendszerességét, továbbá, hogy milyen típusú hulladékot lehet, vagy nem lehet elszállíttatni, illetve hogy milyen tűzvédelmi és közösségi vonzatai vannak ennek!

Egy lomtalanítás alkalmával olyan hulladékot is elszállíttatni szándékozhatnak, amilyen például egy eltörött folyosói bútor vagy egy leszerelt, gazdátlan antenna a tetőről. Azonban ezek a tárgyak méretüknél és jellegüknél fogva a kommunális hulladékkal együtt nem szállíthatóak el, tehát mindenképpen fontos gondoskodni ezek lomtalanításkor történő elszállíttatásáról. Ehhez azonban legalábbis alapszinten tudniuk kell, mire érdemes figyelni a lomtalanításnál.

A legfőbb lomtalanítási tudnivaló tehát, hogy országszerte évente egyszer ingyenesen szállítják el a lomokat. Emellett természetesen módjukban áll külön lomtalanítási szolgáltatást is megrendelni, amelyért azonban a szolgáltató külön díjat számol fel. Az éves ingyenes lomtalanításra városrészenként más-más időpontban kerül sor. Az egyes lomtalanítási időpontokról a szolgáltató honlapján, illetve a kiküldött levelében tájékozódhatnak a lakosok. Ebben meghatározzák a hulladékok kihelyezésének, valamint elszállításának a napját.

Szegeden ezt a szolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja. A Kht. saját honlapján, a http://www.szkht.hu-n teszi közzé az egyes kerületekhez tartozó lomtalanítási időpontokat.  Az egyes városokat a lomtalanítási körzetekre osztják, így a kihelyezett lomokat a szolgáltató koncentráltan, nagy erőkkel szállíthatja el.

lomok elszállítása díjmentes ezeken a napokon, így könnyen szabadulhatnak meg a nagyobb háztartási lomoktól, legyen az bútor vagy fűtőberendezés. Azonban nem minden hulladékot szállíttathatunk így el a lomtalanításkor. Az el nem szállíttatható hulladékok közé tartoznak a naponta keletkező háztartási szemét, a mezőgazdasági szemét, az ipari és veszélyes hulladékok, az építésből származó törmelék, az autóroncsok és autógumik, illetve a zöld hulladék is.

Ugyancsak nem szállítja el a szolgáltató a különféle veszélyes hulladékokat sem. Ilyen veszélyes hulladéknak minősül a sütőzsír és sütőolaj, az olajos műanyag flakon, a festékmaradék, a hígítók és oldószerek, növényvédő szerek, valamint az elektronikai hulladékok. Ezek leadására külön kijelölt gyűjtőpontokon van lehetőség.

Mindezek mellett nem szabad elfeledkezni a tűzvédelmi és közösségi szempontokról sem – ez alatt a két lomtalanítási időszak közt keletkezett lomok tárolására gondoljanak. Addig ugyanis, amíg kihelyezhetnek lomtalanításra adott tárgyakat, gondoskodniuk kell azok szabályos tárolásáról, hogy ne akadályozzák a tulajdonostársakat a házban való mozgásban, illetve szagukkal és küllemükkel se zavarjanak mást. Az ilyen tárgyakra mindenképp érdemes kiírni, ha közös helyiségben van elhelyezve, hogy lomtalanítandó, és hogy kinek a tulajdona. Itt a tűzvédelmi szempontok a legfontosabbak, vagyis egy lomtalanításra váró szekrény ne szűkítse a tűzesetre kijelölt menekülési utat. Különösen figyelni kell erre, ha tűzveszélyes, éghető tárgyról van szó.

Hivatkozás:

  1. Házfórum.hu
  2. Házfórum.hu