Mi a teendőm, ha zavar…

… a klímaberendezés-, mosógép zaja, a szabadon engedett

kutya, a szomszéd zajos tevékenysége?

A hatósági út

A panaszok változatosságából adódik, hogy a „kényszerítő” megoldást is több irányban kereshetjük. Kérhetünk birtok- védelmet államigazgatási úton, illetve bíróságon keresztül.

Birtokháborítás

A legtöbb problémára – amennyiben azt szeretnénk elérni, hogy fejezzék be, illetve szüntessék meg a probléma okát -, megoldás lehet a hatósági csoporton keresztül benyújtott birtokháborítási bejelentés. Ebben az esetben a jegyző vizsgálja, hogy fennállt-e a birtokállapot és azt megzavarták-e. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, aki a határozatot sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül kérheti a bíróságtól a határozat megváltoztatását. A jegyzőtől egy éven belüli ügyek esetében kérhetik az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Milyen ügyek tartoznak ide?

Minden olyan probléma, amikor bizonyítható, hogy a bejelentőt „zavarták birtokának tulajdonlásában”, vagyis egyszerűbben: az általunk felsorolt esetekből ide tartozik például a leáztatás, a galambetetés, a hangoskodás, illetve a kutyavonyítás is.

Bírósági út

Amennyiben a birtokháborítás ténye régebbi egy évnél, a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését közvetlenül a bíróságtól kérheti. A „közvetlen” bírói út azt jelenti, hogy közvetlenül a bírósághoz lehet keresetlevelet benyújtani

Szabálysértés és hatósági ügy is lehet

Fontos tudnivaló, hogy sok esetben szabálysértésről is szó van, amit viszont párhuzamosan a birtokháborítás bejelentésével, ugyancsak be lehet jelenteni. Például ha a szomszéd a lépcsőházban rázza a fejünkre a szőnyeget, akkor birtokháborításról van szó, ám ha az utcafront felől, akkor már szabálysértést követ el. Ha a szomszéd kutyája a lakásba zárva vonyít egész nap, az birtokháborítás és szabálysértés is lehet. Ha a szomszéd póráz – és indokolt esetben szájkosár – nélkül kiengedi a folyosóra, akkor az szabálysértés, mivel a helyi állattartási rendeletet szabályozza az eb tartását. A szabálysértési bírság maximuma jelenleg 30 ezer forint. Viszont, ha a kutya tulajdonosa például több napig bezárva tartja az ebet a lakásba, illetve amennyiben az állat higiéniai és élettani szükségleteinek nem megfelelően tartja, akkor már hatósági ügy, így a Hatósági Csoport jár el, az állatvédelmi törvény alapján állatvédelmi bírsággal sújt- hatja a tulajdonost, és végső esetben elkobozhatja kutyát.

Rendőrség

Több esetben módja van a panaszos lakónak a rendőrségen is feljelentést tenni, például verekedés, veszekedés, vagy akár elviselhetetlen házibuli miatt is. A Szabálysértési Törvény módosítása alapján a rendőrségnek is van intézkedési jogköre (garázdaság, rendzavarás), de ezt csak a helyszínen teszik meg, további eljárásokat nem kezdeményeznek.

Mikor, hova, milyen esetben?

A kutyák esetében állattartási eljárás keretében vizsgálja a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportja, hogy az ebtartás megfelel-e a jogszabályoknak.

A légkondicionáló berendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy szabályosan, engedély birtokában szerelték-e fel.

Ha a ház külső homlokzatán van, akkor szabálytalan felszerelés esetén építésrendészeti eljárásnak van helye

Ha zajos a berendezés, akkor a kibocsátott mértékétől függően környezetvédelmi (Környezetvédelmi Igazgatóság), vagy birtokvédelmi eljárást kell lefolytatni.

A bejelentés

A bejelentésnek, illetve a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését. Szabálysértési eljárás esetén, ha kiskorú ellen tesznek feljelentést, akkor a szülő nevét is közölni kell.

Egyébként a birtokvédelmi határozatot bíróságon lehet megtámadni. A bíróság a határozat végrehajtását, amennyiben az kötelezést tartalmaz, felfüggesztheti.

Kutyapiszok

Ezt a dolgot az 1998. évi XXVIII. törvény az Állatok védelméről és kíméletéről (Állatvédelmi törvény) 5. § (4) bekezdése szabályozza.

A tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről, a közforgalom céljait szolgáló épületből, valamint a többlakásos épület közös használatban álló helyiségeiből köteles eltávolítani