Minden, amit a kutyatulajdonosoknak tudni kell

2012. augusztus 1-jével hatályba lépett, az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet, amely komoly szigorítást eredményez az ebtartás területén, illetve a szabályokat be nem tartók számára jelentősen emeli a kiszabható közigazgatási bírság összegét. Úgy gondolom, nem árt tisztában lenni e rendelkezésekkel.

Az ebtartás esetei

Az ebtartással kapcsolatban rögtön az elején tisztázni kell, hogy megkülönböztetünk veszélyes és nem veszélyes ebet, amelyek tartására más-más szabályok vonatkoznak, illetve az sem mellékes, hogy az ebtartásra családi házban, avagy társasházban kerül sor.

Az állattartás legfontosabb szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény foglalja össze, amelynek a végrehajtási rendeletei szigorodnak az idei évtől jelentős mértékben.

Két kutya

A törvény értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. Ez egyébként igaz a családi házban, illetve lakásban tartott állatok, különösen ebek esetében is. Ami értelmezésemben azt jelenti, hogy társasház esetében még a lakók előzetes engedélye alapján – hiszen nem tudhattak róla, hogy mihez adják az engedélyüket – sem tartható például két szomszédos lakásban úgy eb, hogy azok folyamatosan egymást túlugatják. Ebben az estben az egyik – vagy mindkét – ebet el kell (kellene) távolítani.

A kutya jogai

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

A fentiekből következik, az egyik olvasói kérdésre a válasz is, amely szerint a kutyát – függetlenül attól, hogy társasházról vagy családi házról van szó – olyan módon kell tartani, hogy az másokat semmiképpen ne veszélyeztessen. Tehát az az ebtulajdonos, aki úgy tartja a kutyáját, hogy az például a kerítést átugorhatja, vagy azon másképpen átjutva másokat veszélyeztet, megvalósítja a veszélyeztetést.

150 ezres bírság a kutyaszar miatt

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. Aki e kötelezettséget elmulasztja részben szabálysértést követ el, amelyért akár 150 ezer forintig terjedő bírság is kiszabható, továbbá ezzel párhuzamosan közigazgatási bírság is alkalmazható.

Tehát, aki az ebet másokat veszélyeztető módon tartja, avagy az ürüléket nem távolítja el adott esetben több százezer forint bírságot is fizethet. Hatalmas tévedés, az én kutyám, az én lakásom azt teszek amit, akarok vélekedés, amelynek rendkívül súlyos következményei lehetnek.

Nem lehet kidobni

Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. Az okozott eredményre (sérülés, kár stb.) tekintettel szabálysértést, adott estben bűncselekményt valósít meg, tehát aki az ebet kiteszi, magára hagyja, de közigazgatási bírsággal még abban az esetben is sújtható, ha a magára hagyott állat semmilyen sérülést vagy kárt nem okoz.

ingatlanmagazin.com

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.