Nyugdíjas díjkedvezmény megszűnése

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 01. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft-n keresztül és a bevételek is az önkormányzati céget illették. Április 1-től a közszolgáltatást továbbra is az önkormányzati tulajdonú Környezetgazdálkodási NKft. látja el, de a bevételeket az állam elvonja. E hónaptól a hulladékszállítási díj az állam bevétele, erre az új feladatra létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.

A fentiek alapján a gyakorlatban úgy fog megvalósulni a hulladékgazdálkodás új rendszere, hogy a díjról szóló számlát 2016. április 01. napjától a Koordináló szerv küldi ki a lakosoknak, melyet a Koordináló szerv felé fizetnek meg, és ezt követően a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat az elvégzett szolgáltatásért a hulladékszállító cégnek.

A lakosság által fizetendő díjat a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg. Szeged önkormányzata és a Környezetgazdálkodási NKft. eddig 50%-os díjkedvezményt biztosított az egyedül élő nyugdíjasok és a nyugdíjas házaspárok számára.
A Kormány által megváltoztatott jogszabályok miatt 2016. március 31. napjával a díjkedvezmény megszűnik.

Nyugd_kedv_megsz

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.