Hétfő: 8.00-18.00 Pénztár

Kedd-csütörtök: Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés szerint

Péntek: 8.00-12.00 Ügyfélfogadás

Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet – Szeged

Az ingatlanokat érintõ fontosabb jogszabályok jegyzéke

Csak tájékoztató jellegü, NEM TELJES lista!

 • 1959. év IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1998. évi XI. tv. az ügyvédekről32/2003 (VIII.22.)
 • IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
 • 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1992. évi LXXIV.

Általános szabályok tűz esetén

 • Mindig fel kell mérnünk a veszély mértékét, és ezt össze kell vetni az elhárításra rendelkezésre álló lehetõségünkkel.
 • A kezdeti, kis terjedelmû tûz észlelésekor, ha a helyzet ez lehetõvé teszi, a készenlétben lévõ tûzoltó készülékkel, egyéb alkalmas eszközökkel (lapát, homok, takaró, egy kancsó/vödör víz, stb.) a tûz oltását azonnal meg kell

Tennivalók tûz esetén

Tennivalók tûz esetén:

 1. Tűzriadó, tüzilárma, hívjunk segítséget, értesítsük a tűzoltóságot.
 2. Menekülés, mentés.
 3. Tűzoltás, lehetőségekhez mérten.

 

1. Tűzriadó

Tűz esetén hívjunk segítséget, mások segítsége hasznos lehet a feladatok megosztásában.
Értesítsük a tűzoltóságot telefonon.

A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:

 • a tűzeset, káreset pontos helyét (cím, épület)
 • mi ég, milyen káreset történt,

Klímaberendezés engedélyezése

SZMSZ: 32. sz. Melléklet

Amennyiben tulajdonostárs a klímaberendezés külső egységét, az épület homlokzatán kívánja elhelyezni, akkor irányadó

 • egyrészt, az Alapszabály XII. fejezet Lakásszövetkezeti tagsági viszony 2.2. A tag alapvető kötelezettsége, hogy:

A tag és nem tag lakástulajdonosok lakáscélú ingatlanának lakásbérlettel kapcsolatos szabályai

SZMSZ 26. sz. melléklet

A lakásbérlet létrejötte

A lakáscélú ingatlantulajdonos és a bérlő között jön létre.

A lakást több bérlő együttesen is bérelheti (bérlőtársak).

Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony akkor létesül, ha ebben a bérbeadó és a bérlő, valamint a leendő bérlőtárs előzetesen megállapodnak.

lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépületben, magántulajdonban álló …

Közös használatú helységek tűzvédelmi szabályai

A tájékoztató célja, hogy közérthetően és egyértelműen összefoglalja a lakóépületek közös használatú tereire (közlekedők, folyosók, lépcsőházak, gépjárműtárolók), valamint a lakáson belüli tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a hatékonyabb jogkövetés elősegítése érdekében.…

illusztráció

Személygépkocsitárolók bérleti joga

SZMSZ 37. sz. Melléklet

​ ​A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet tulajdonában lévő gépjármű tárolók bérleti jogának megszerzési feltételei és más szabályai.

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklusidejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító …

Albérleteztetés szabályai

SZMSZ 20. sz. Melléklet

A lakásszövetkezeti, a tag vagy a nem tag tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség eredeti rendeltetésszerű használatától való eltérő használat szabályai

A lakóépületnek a lakásszövetkezet, a tag vagy a nem tag tulajdonos tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyisége megváltoztatott használatához nem szükséges

A helyiségbérlet szabályai

A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére, a lakásszövetkezet szabályait megfelelően kell szerződésben alkalmazni.

A lakásszövetkezet tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit a lakásszövetkezet SZMSZ-a, más belső szabályzatai, valamint jogkörénél fogva az Igazgatóság …

Mi a teendőm, ha zavar…

… a klímaberendezés-, mosógép zaja, a szabadon engedett

kutya, a szomszéd zajos tevékenysége?

A hatósági út

A panaszok változatosságából adódik, hogy a „kényszerítő” megoldást is több irányban kereshetjük. Kérhetünk birtok- védelmet államigazgatási úton, illetve bíróságon keresztül.

Birtokháborítás

A legtöbb problémára – amennyiben azt szeretnénk elérni, hogy fejezzék be, illetve szüntessék …

1 8 9 10 11