Személygépkocsi tárolók bérleti joga

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklus idejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az újrajuttatás/sorsolás megkezdése előtt a levezető szövetkezeti tisztségviselőnek kell átadni.

Az újrajuttatáson/sorsoláson való részvétel feltételeinek meglétét, szintén az újrajuttatás/sorsolás megkezdése előtt kell igazolni a szükséges okiratokkal, nyilatkozattal, illetve a szövetkezet ügyintézője által kiállított igazolással.

letöltés
Tarján IV. Lakszöv

Hozzászólások lezárva.