Szemétledobók használatával kapcsolatos tudnivalók

Napjainkra megváltozott a tízemeletes lakóépületek szemétledobóinak használata. A lakók többségükben ma már leginkább tárolási célokra (is) használják a korábban kialakított hulladékledobókat. Azonban a rendeltetéstől való eltérő használat könnyen okozhat kiterjedt tüzet.

A szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy kialakult tűz rendkívül gyorsan tud általa szintről-szintre terjedni.

További veszélyt jelent a lakókra, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője rendkívül megnehezíti a lépcsőházban való menekülést, és a mentést.

A szemétledobó helyiségek tároló helyiségként történő használata a létesítéskor hatályos jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos!

Helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

>A szemétledobó helyiségekben való tárolás csak akkor valósulhat meg, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják.

A tűzgátlás megfelelő kialakítása céljából a lezárást a helyiség alatti és feletti födémen is el kell végezni.

A homlokzati síkon elhelyezett szemétledobó helyiségeknél, amennyiben ott tárolás történik a födém lezárása mellet a szintek közötti homlokzaton való tűz átterjedés meggátlásáról is megfelelő kialakítással gondoskodni kell.

A hatóság képviselői minden tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával vizsgálják a hulladékledobó helyiségek rendeltetésszerű használatát.

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.