albérlők

A tag és nem tag lakástulajdonosok lakáscélú ingatlanának lakásbérlettel kapcsolatos szabályai

SZMSZ 26. sz. melléklet

A lakásbérlet létrejötte

A lakáscélú ingatlantulajdonos és a bérlő között jön létre.

A lakást több bérlő együttesen is bérelheti (bérlőtársak).

Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony akkor létesül, ha ebben a bérbeadó és a bérlő, valamint a leendő bérlőtárs előzetesen megállapodnak.

lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépületben, magántulajdonban álló …

Ideiglenes benntartózkodók

SZMSZ 11. sz. Melléklet

A személyi tulajdonú lakásban való további tartózkodás jogcíme, fizetési kötelezettségek meghatározása épületüzemeltetési szempontból

Azok a lakástulajdonosok, akik lakásuk részben vagy egészben történő bérbeadásával (a személyi tulajdonú lakásban való további benntartózkodás jogcímén) bérlők, albérlők, un szívességi lakáshasználók, stb. útján használják/hasznosítják a lakóépületek közös használatra szolgáló részeit, mely …

Albérleteztetés szabályai

SZMSZ 20. sz. Melléklet

A lakásszövetkezeti, a tag vagy a nem tag tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség eredeti rendeltetésszerű használatától való eltérő használat szabályai

A lakóépületnek a lakásszövetkezet, a tag vagy a nem tag tulajdonos tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyisége megváltoztatott használatához nem szükséges