bérleti díj

A tag és nem tag lakástulajdonosok lakáscélú ingatlanának lakásbérlettel kapcsolatos szabályai

SZMSZ 26. sz. melléklet A lakásbérlet létrejötte A lakáscélú ingatlantulajdonos és a bérlő között jön létre. A lakást több bérlő...

A helyiségbérlet szabályai

SZMSZ 27. sz. Melléklet A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire,...