bérleti díj

A tag és nem tag lakástulajdonosok lakáscélú ingatlanának lakásbérlettel kapcsolatos szabályai

SZMSZ 26. sz. melléklet

A lakásbérlet létrejötte

A lakáscélú ingatlantulajdonos és a bérlő között jön létre.

A lakást több bérlő együttesen is bérelheti (bérlőtársak).

Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony akkor létesül, ha ebben a bérbeadó és a bérlő, valamint a leendő bérlőtárs előzetesen megállapodnak.

lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépületben, magántulajdonban álló …

A helyiségbérlet szabályai

A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére, a lakásszövetkezet szabályait megfelelően kell szerződésben alkalmazni.

A lakásszövetkezet tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit a lakásszövetkezet SZMSZ-a, más belső szabályzatai, valamint jogkörénél fogva az Igazgatóság …