Gázüzemű berendezések

Gázüzemű berendezések biztonsági felülvizsgálata

2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása (Get)

8. § (2) A Get. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan