helyiségbérlet

A helyiségbérlet szabályai

A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére, a lakásszövetkezet szabályait megfelelően kell szerződésben alkalmazni.

A lakásszövetkezet tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit a lakásszövetkezet SZMSZ-a, más belső szabályzatai, valamint jogkörénél fogva az Igazgatóság …