macskatartás

Állattartás

Jegyzői hatósági eljárások

Az állatok védelme

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. [4. § (1) bek.]

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) a fenti absztrakt megfogalmazásból kiindulva határozza meg az állatok védelmének fontosságát, melyet …

Az eb- és macskatartás szabályai

SZMSZ 48. sz. Melléklet

EB- ÉS MACSKATARTÁS SZABÁLYAI

A MÖSZ által összeállított eb- és macskatartás szabályai.

A MÖSZ az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentését figyelembe véve összeállította, és ezúton közzéteszi a helyi önkormányzatok részére az eb- és macskatartás szabályait.

1. § (1) Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles