személygépkocsi tárolók

illusztráció

Személygépkocsitárolók bérleti joga

SZMSZ 37. sz. Melléklet

​ ​A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet tulajdonában lévő gépjármű tárolók bérleti jogának megszerzési feltételei és más szabályai.

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklusidejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító …