személygépkocsi tárolók

illusztráció

Személygépkocsi tárolók bérleti joga

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklus idejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján...