Tájékoztatás az adósságkezelési szolgáltatásról

Az adósságkezelési szolgáltatásról (más néven adósságcsökkentési támogatás), mely az önkormányzat szociális osztályán intézhető, kérelmezhető, eljárás illeték és költségmentes. Ha magas közüzemi díjtartozás áll fenn és a jogosultsági feltételek is megvannak, akkor járhat a szolgáltatás.

Sajnos sokan küzdenek manapság adóssággal, ki a bankok felé ki cégek felé, van, aki minden irányba tartozásokat halmozott fel. Ez elég nyomasztó állapot tud lenni. Az adósságkezelési szolgáltatás nem nyújt minden problémára megoldást, de egy valamiben biztosan segít, mégpedig a szociálisan rászorulóknak abban, hogy a lakásfenntartással kapcsolatos kötelezettségeik hátraléka alól felszabaduljanakAz adósságkezelési szolgáltatást a lakóhelyünk szerinti járási hivatal folyósítja, ezért kérelmezni is ott szükséges.

Az önkormányzat családokat, de egyedülállókat is részesíthet ilyen szolgáltatásban, ha meghaladja a tartozás a jogszabályi összeghatárt, ami jelenleg hatályban lévő törvényi szakasz szerint 50.000.-Ft, de nem éri el a 300.000.-Ft-ot.

Először is tisztázni szükséges, hogy milyen fennálló követelések tartoznak az adósság fogalomkörébe. Ezek pedig a közösköltség-hátralék, lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, ami a vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatást jelenti (előrefizetős, automata pénzbedobós készüléket is beszereltethet az önkormányzat, erre is lehetőség van), valamint a víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozást, ezek önkormányzatonként részben változhat, ezért mindig tájékozódjon a lakóhely szerinti járási hivatal szociális osztályán.

A fogalom alá tartozik még az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék és a több lakásos lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás. És végül a hitelintézettel kötött lakáskölcsönből, illetve ha azt szabad felhasználású kölcsönné módosították, az abban fennálló hátralék.

Akkor is megállapítja ezt a szolgáltatást az önkormányzat, ha a közüzemi díj meg nem fizetése miatt a szolgáltatást már ki is kapcsolták.

Ami viszont még elengedhetetlen ennek a szolgáltatásnak az odaítéléséhez, az, hogy az igénylőnek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt nem haladhatja meg. Az önkormányzatnak viszont meg kell tartania a törvényi előírásokat, vagyis kisebb jövedelmet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál nem írhatnak elő. Az egyedülállók esetében a jövedelemhatár 200% az, aminél szigorúbb szabályt nem tartalmazhat a rendelet az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének feltételeként.

Még nem ért véget a feltételek felsorolása, hiszen még mindig maradt egy nagyon fontos kritérium a szolgáltatás odaítélhetőségénél, ami a lakás nagysága, ugyanis nem minden lakás-négyzetméter után igényelhet a juttatást. Ennek maximumát is megszabja az önkormányzati rendelet. A törvény pedig azt mondja ki, hogy egy adott lakásra csak egy jogosultnak folyósítható a szolgáltatás.

Viszont pozitívum, hogy a társbérletet, valamint az albérletet és lakrészeket, amik megosztásra kerültek, külön lakásnak tekintendő az adósságkezelési szolgáltatás odaítélése szempontjából.

Ha a fentiek alapján valaki jogosulttá válik a támogatásra, akkor utolsó lépésként vállalnia kell az adósságcsökkentő támogatás és a fennálló adóssága közötti különbözet megfizetését is. A jogosultság megállapítását követően pedig részt is kell vennie egy adósságkezelési tanácsadó foglalkozáson.

Kérdés, hogy meddig is jár ez a szolgáltatás, a végtelenségig ugyanis nem támaszkodhat erre. Az önkormányzat legfeljebb másfél évre, vagyis mindösszesen 18 hónapra állapíthatja meg és ezt az időtartamot egyszeri hat hónappal hosszabbíthatja csak meg.  

A lakáskölcsönre egyedi időtartamok és feltételek lettek meghatározva, mivel ezek összetettebb és hosszabb ideig tartó problémát jelentenek egy család, de akár egy egyedülálló életében is, ugyanis egy lakáskölcsön tartozás nem biztos, hogy a 18 hónap alatt letudható.

Ha az ilyen jellegű adósság ez alatt az idő alatt sem volt kezelhető, akkor az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy hónap, vagyis minimum 2 év, míg legfeljebb hatvan hónap, vagyis 5 éves időtartamú lehet. Ha ilyen hosszú időtartamra szeretné a szolgáltatást felhasználni, akkor az adósságnak meg kell haladnia a kettőszázezer forintot, illetve akkor áll fenn a jogosultság, ha a tartozás meghaladja a hiteles ingatlan forgalmi értékének 50%-át.

Most pedig essen szó az adósságcsökkentési támogatás mértékéről. Mennyit is kaphat, ha ezt igényeli és jogosult rá?

Az adósság összegének 75%-áig terjedhet a mértéke, de maximum háromszázezer forint lehet. A juttatás havonta vagy akár egy összegben is hozzáférhető. Lakáskölcsön fenn álltakor legfeljebb hatszázezer forint lehet.

Végül pedig egyéb fontos tudnivalókat fontos áttekinteni, vagyis azt, hogy mikor szűnik meg a támogatás. A támogatás megszűntetésre kerül, ha az igény benyújtásakor – és az előzőekben már említett – vállalt adósság és az adósságkezelési támogatás különbözete megfizetésének a vállalás ellenére, egymást követően, három hónapon keresztül sem tesz eleget. Akkor is megszüntetik a támogatást, ha az adósságkezelési tanácsadáson nem jelenik meg. Ebben az esetben ráadásul újra meg sem állapítható, mégpedig 4 éven belül (48 hónapon át). 

Hiába állapítja meg az adósságkezelési támogatást törvény, kizárólag akkor folyósíthatja az önkormányzat, ha erről alkotott már rendeletet, és ha működik adósságkezelési tanácsadás, valamint saját forrás kerül elkülönítésre az önkormányzat által erre a célra. Azok az önkormányzat, amelyiknek illetékességi területén több mint negyvenezer lakos van, köteles ilyen szolgáltatást, támogatást nyújtania.

Amit el kell vinni az igényléshez, az a jövedelemigazolás, valamint bármilyen jogcímen való rendszeres pénzellátásban részesülés dokumentuma (pl: gyed), továbbá a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ-kártya.

Hivatkozás: http://www.mixin.hu/magyarorszag/adossagkezelesi-szolgaltatas

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.