Tájékoztató biztosítási kárügyek intézéséhez

A lakóépület biztosítója a Generali Biztosító Zrt.

A lakóépület biztosítás kötvényszáma: 95845374950769300

A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítónak

a) személyesen: a biztosító ügyfélszolgálatán (Szeged, József Attila sgt. 96., / Dr. Valastyán Pálné Jutka Tel.:+36/20/954-7365)

b) telefonon: munkanapokon 8 és 20 óra között a 06-1-452-3333 telefonszámon a következő almenük kiválasztásával:

1-es kár ügyintézés, 1-es új kárbejelentés, 2-es egyéb vagyon és felelősségbiztosítás menüpontokon keresztül, a biztosítási kötvényszám megadásával,

c) Interneten: online kárbejelentő rendszeren keresztül (www.generali.hu/Online_ugyfelszolgalat/Karbejelentes)

d) Levélben a 7602 Pécs, Pf. 888 címen bejelenteni.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell

a) a káresemény időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását,

b) a károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését,

c) a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét),

d) a kárrendezésben közreműködő – a szerződőt (biztosítottat) képviselő – személy vagy szervezet nevét

(Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet)

A káresemény biztosítóhoz történt bejelentését követően, a kapott kárszám (ami GP betűkkel kezdődő 9 számból álló számsor) birtokában a káreseményt, a lakásszövet műszaki irodáján is be kell jelenteni, munkanapokon 7 és 15 óra közt, a 06/62/743-351 telefonszámon a lakásszövetkezet ingatlankezelőjének, aki a biztosítási ügyekkel foglalkozik.

A biztosítás HB 78/A záradékkal rendelkezik, mely szerint:

„A tulajdonosközösség határozata alapján a biztosító a vagyonbiztosítási szolgáltatást (kárkifizetést) a társasház, illetve a lakásszövetkezet részére teljesíti. A záradék nem vonatkozik azokra a biztosítottakra, akik tulajdonrészére hitelfedezeti biztosíték, vagy más olyan jog került bejegyzésre, melynek alapján harmadik fél jogosult a biztosító szolgáltatására és ezen harmadik fél a szolgáltatásról nem mond le.”

A fenti záradék értelmében ahhoz, hogy a károsult lakónak a biztosító kártérítést fizessen, szükséges a lakásszövetkezet részéről egy HB 78/A lemondó nyilatkozat, mely nyilatkozatot a lakásszövetkezet ingatlankezelője állítja ki a megadott kárszám birtokában, amennyiben a károsult lakónak nincs közös költség tartozása!

Leáztatás, lakás beázás esetében nagyon fontos tudni a kár pontos okát. Ezért minden ilyen esetben fel kell mennie a károsult lakónak, a felső szomszédhoz megérdeklődni, mi okozta az áztatást! Ha például egy hidegvíz, melegvíz vagy fűtéscső esetleg szerelvény reped el, és az okoz leázást, az szerkezeti rész meghibásodásból eredő vezetékes vízkárnak minősül és a lakóépület szerkezeti rész biztosításába tartozik. Azonban, ha valaki nem elég körültekintő és például mosásánál nem veszi észre, hogy a mosógép csöve leugrott a kád oldaláról, vagy túlfolyatja a csapot, esetleg kádat, vagy hagyja kiolvadni a hűtőjét, akkor az, felelősségi kárnak minősül, amiért a károkozó felel! Tehát (ha van neki, akkor) azt alapszabályszerűen az ő felelősségbiztosítására kell bejelenteni. Ha a károkozó nem rendelkezik egyéni felelősségbiztosítással, csak ebben az esetben lehet a lakóépület biztosítására bejelenteni a kárt. Ugyanis a lakóépület biztosításra kifizetett kárösszegek java része felelősségi vízkárokra vezethető vissza, ami rontja a kárhányadot és okozhatja a biztosítási díj infláció feletti évenkénti emelkedését is. Ha minden felelősségi kár, a lakóépület biztosítására lenne bejelentve abban az esetben is, ha a károkozó rendelkezik egyéni felelősségbiztosítással, úgy a károkozó nem érezné a tetteinek súlyát és legközelebb sem lenne körültekintőbb, ha nem az ő felelősségbiztosítására rendeződne adott esetben egy ilyen figyelmetlenségből, nemtörődömségből eredő kár.

Tehát beázás esetén a következőket kell tennie a károsultnak

fel kell mennie a felette lakóhoz és rákérdezni, tud e róla, hogy áztat. Ha igen, árulja el az áztatás okát, mivel a károsultnak a kár észlelését követő két munkanapon belül jelenteni kell a biztosító és a lakásszövetkezet felé a káreseményt és akkor kérdezni fogják, hogy hol és mi okozta a beázást, és hogy a hiba el lett e hárítva.

Csőtörés esetén: A kár bejelentését követően, a károsult lakásának kárszakértő általi szemlézése után, a kárszakértő átad egy felelősségelismerő nyilatkozatot, melyet a károsultnak kell kitöltetnie a károkozóval, megjelölve benne a kár pontos idejét, okát és helyét, melyet el kell juttatni a biztosítónak. Továbbá kérni kell a szerződő lakásszövetkezet ingatlankezelőjétől egy HB78/A megnevezésű, lemondó nyilatkozatot, ami alapján a biztosító, amennyiben a felelősség elismerő nyilatkozatot is megkapta közvetlenül a károsult lakónak utalja a kártérítés összegét. A HB78/A nyilatkozat kiállítására azért van szükség, mert kárkifizetésre csak az jogosult, akinek nincs közös költség tartozása, tehát a biztosítás díját is rendszeresen fizeti.

Ha a károkozó/károsult nem tudja kideríteni, mi okozza az ázást, vagy az nem egyértelmű, akkor jelezni kell a lakásszövetkezet felé (munkanapokon 7-15 óra közt a 62/743-351 tel. számon, vagy a körzet háztömbfelügyelőjének), hogy ki tudják küldeni a karbantartót a hiba pontos okának megállapítására.

Amennyiben a károkozó elismeri felelősségét (pl. mosógép csöve kiugrott, vagy túltöltötte a kádat, vagy csapot, stb.) tehát nem csőtörés történt, és rendelkezik felelősségbiztosítással, abban az esetben el kell kérni a károkozó felelősségbiztosítójának nevét és szerződésszámát vagy kötvényszámát és arra kell bejelenteni a kárt.

I G A Z G A T Ó S Á G