Tájékoztató tag és nem tag tulajdonosok részére

Ha a szövetkezet területén ingatlannal vagy ingatlanrésszel rendelkezem és a szövetkezet tagja szeretnék lenni.

A szövetkezet területén lévő ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazolnom kell, és a tulajdon kötelező nyilvántartásba történő felvételét a szövetkezet központi irodájában kell kérelmeznem. Amennyiben a szövetkezet tagja szeretnék lenni, úgy tagfelvételi kérelem benyújtása szükséges, amelyhez formanyomtatvány a szövetkezet irodájában áll rendelkezésre. A nyomtatvány kitöltése előtt át kell tekintenem az Alapszabály-t és nyilatkoznom kell annak megismeréséről (az ügyfélszolgálaton ki van függesztve és közzé van téve a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu Internetes oldalán).

Tájékoztató