Tennivalók tûz esetén

Tennivalók tûz esetén:

 1. Tűzriadó, tüzilárma, hívjunk segítséget, értesítsük a tűzoltóságot.
 2. Menekülés, mentés.
 3. Tűzoltás, lehetőségekhez mérten.

 

1. Tűzriadó

Tűz esetén hívjunk segítséget, mások segítsége hasznos lehet a feladatok megosztásában.
Értesítsük a tűzoltóságot telefonon.

A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:

 • a tűzeset, káreset pontos helyét (cím, épület)
 • mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben
 • a jelző nevét a jelzésre használt készülék számát (távbeszélő)
 • a vállalatok, társadalmi szervezetek, valamint az állampolgárok a tűzoltóság közreműködése nélkül eltõltõtt, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is köteles bejelenteni és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni.
 • a tűzesetet a tűzoltóság felé a 105112 számon lehet jelezni.

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, a mentőszolgálatnak vagy pedig a Polgármesteri Hivatalnak késedelem nélkül jelezni.

A lakóházban, vagy lakásban keletkezett tűz (ha az olyan kiterjedésű, hogy egyénileg nem oltható) esetén végre kell hajtani a tűz jelzését, meg kell szervezni a lakók riasztását, menekülését, mentését. Riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és határozottságra kell törekedni.

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vállalatok, a társadalmi szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.

A tűz jelzésére rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A hallgatót csak azután szabad letenni, ha a tűzoltóság illetékese nyugtázta a tűzjelzés vételét.
A tűzjelzésnél megadott információk nagyon fontosak, mivel a jelzést fogadó tűzoltó ezek ismeretében határozza meg a helyszínre vonuló tűzoltó gépjárgépjárművek darabszámát, a speciális mentőszereket (pl.: létrás, emelőkosaras gépjármű, generátor, ugrópárna, műszaki mentőszer, stb.), a jelzés alapján intézkedhet a mentők, rendőrség kirendeléséról, és visszahívhatja a jelzőt további információk szerzése céljából (pontos cím, megközelíthetőség, stb.).

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
A nyilvános távbeszélő készülék mellett, továbbá a fővonalú távbeszélő készülékei mellett a tűzoltóság hívószámait jól láthatóan fel kell tüntetni.

2. Menekülés főbb szempontjai

 • Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet, a liftet igénybe venni tilos és életveszélyes. A panelos épületek zömében – ha a lépcsőn a lejutás akadályozott – felfelé is lehet menekülni, egyrészt a tetőre, másrészt a szomszédos lépcsőházon keresztül a szabadba.
 • A lépcsőházba beszédes füstöt, a hőt a lépcsőházi ablakok, zárt lépcsőházak esetében a hasés füstelvezető megnyitásával, üzembe helyezésével lehet elvezetni.
 • Biztosítsunk elsőbbséget, segítsünk a gyermekek, gyermekes és terhes anyák, az idősek, rokkantak és a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak menekülésében.
 • Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.
 • A lakás elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram főkapcsolójának elzárásáról.
 • Legyen menekülési terve a családnak, melyet minden családtag ismer. (folyosó, lépcsőház, tetőátjáró)
 • A lakók informálják a kiérkező tűzoltókat a veszélyhelyzet körülményeiről, az esetleges bent tartózkodók hollétéről, koráról (gyerek, beteg, idős, mozgássérült) vízszerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről.

3. Tűzoltás

 • A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez képest – külön felhívás nélkül – részt venni.
 • A tűzoltás vezető (kiérkező tűzoltóság parancsnoka) utasításait mindenki köteles végrehajtani.
 • A tűz oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni.
 • Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell.

Tűz esetén követendő magatartás:

Tűz észlelése esetén – a testi épség veszélyeztetése nélkül- kezdjék meg a tűz oltását.

 • A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja.
 • Az oltás megkezdésével egyidejűleg az áramtalanítást és a közmű főcsap elzárását végre kell hajtani. (kivéve a víz)
 • Biztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egység a tűzeset helyszínéhez jusson, ennek érdekében lehetőség szerint 1 fő a kiérkező egységeket az épület előtt fogadja.

A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű elkezdeni.
Ennek szempontjai:

 • Éghető folyadékok tüze (pl. serpenyőben lévő étolaj) vízzel általában nem (a vízgőz az olaj kivetését okozza), de letakarással, elfojtással (pl. vizes konyharuha, fedő) jól oltható.
 • Kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél a rendelkezésre álló vízforrásból (vízcsap, szódásüveg) elkezdhetjük az oltást.
 • Alkalmazható továbbá a letakarás is. Letakarásra, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni. (pokróc, pléd)
 • Elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás után – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad megkezdeni. A készenlétben tartott tűzoltó készüléket ismerjük meg, hogy milyen feltételekkel miknek az oltására alkalmas. (feszültség alatti berendezések oltására milyen távolságból)
 • Sikertelen oltás esetén a tűz által érintett helyiséget, lakást elhagyva gondoskodni kell az ajtók (bejárat) lehetőség szerinti becsukásáról.