Tovább bővül a kötelező maszkviselés köre

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló újabb rendeletében jelentősen kibővítette azon helyiségek körét, ahol a maszk viselése kötelező. Szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó előírások kikényszerítésére vonatkozó szabályok is.

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletben 2020. szeptember 21-től újraszabályozta a védelmi intézkedések rendszerét.

A rendelet hatályon kívül helyezte a védelmi intézkedésekre vonatkozó 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletet, amely korábban a tömegközlekedési eszközön és az üzletben történő vásárlás során mindenki számára, a vendéglátó üzlet belső részében pedig az ott dolgozóknak írta elő a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselését, és a zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban határozott meg korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag maszkban látogatható helyiségek

A 2020. szeptember 21-én hatályba lépő rendelet jelentősen kibővítette azon helyiségek körét, ahol a maszk viselése kötelező. Az új rendelet alapján maszkot kell viselni
a) a tömegközlekedési eszközön,
b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve a vendéglátó üzlet vendégei),
c) a bevásárlóközpont területén (kivéve a bevásárlóközpontban található vendéglátó üzlet vendégeit, továbbá a bevásárlóközpontban található irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területét),
d) az előadó-művészet – különösen a színház, a tánc- és a zeneművészet – valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, a fellépők kivételével (a tilalom egyaránt vonatkozik a nyilvános és a zártkörű eseményekre),
e) a mozi területén (az irodák és az üzemi helyiségek kivételével),
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
– muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
– nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
– kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
– közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
– közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
– integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
– közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
– nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

h) ügyfélfogadási időben
– a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
– az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben,
– minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
j) az egészségügyi intézmény területén (kivéve a beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben),
k) a szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha az ellátottakkal tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak, az ellátottaknak pedig a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint kötelező a maszkviselés.

Mi minősül maszknak?

A rendelet az eddigieknél pontosabban határozza meg a maszk körébe tartozó védőeszközöket is. A rendelet maszk alatt az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot érti. A maszkviselési kötelezettség továbbra sem vonatkozik a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúakra.

A vendéglátó üzlettel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján vendéglátás a kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

A maszkviselési előírások betartatása

Az eddigieknél részletesebb szabályokat tartalmaz a rendelet a maszkviselésre vonatkozó előírások kikényszerítésével kapcsolatban. A maszkviselési szabályok betartásáról való gondoskodás az üzemeltető kötelessége. Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli a megfelelő módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. Ha e felszólításnak a maszkot nem viselő nem tesz eleget, a rendőrség közreműködését kell kérni az illető eltávolítása érdekében.
A maszkviselési kötelezettség betartását az üzletekben, a bevásárlóközpontokban és a moziban a kereskedelmi hatóság egyéb helyeken pedig a kormányhivatal köteles ellenőrizni. A szabályok betartását ugyanakkor a rendőrség is ellenőrizheti.

A rendelet a maszkviselési kötelezettség betartatásával kapcsolatos kötelezettségét megszegő üzlettel szemben szankciókat is meghatároz. A 2020. október 3-án hatályba lépő szabályok szerint, ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást
a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot szab ki,
c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezárathatja,
d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezárathatja.

Ezek a szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazhatók.

Abban az esetben viszont nem alkalmazható szankció, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette, vagyis, a maszkot nem viselő személyt felszólította távozásra, a kiszolgálását megtagadta, és – amennyiben a jogsértő személy a felszólítás ellenére a helyiséget önként nem hagyta el – a rendőrséget értesítette.

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.