garázs

illusztráció

Gépkocsitárolók újraosztása

Értesítem a Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó szövetkezet gépkocsi tároló bérlőit, igénylőit, hogy a tárolók 2018. évi ciklikus újraelosztására és...

illusztráció

Személygépkocsi tárolók bérleti joga

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklus idejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján...