Gyakran ismételt kérdések a lomtalanítással kapcsolatban

Lomtalanításkor mit dobhatok, rakhatok ki?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék helyezhető ki a ház elé, amik méretüknél fogva nem férnek a kukába. Ilyen például az elhasználódott bútor, matrac, szőnyeg, nagyméretű sportszer (pl. síléc), nagyméretű használati tárgyak (pl. gyermekfürdető).

Lomtalanításkor mit nem dobhatok, rakhatok ki?

NEM helyezhetünk ki: vegyes háztartási hulladékot, ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes, ill. speciális kezelést igénylő hulladékot (pl. elektromos és elektronikai hulladék), építési és bontási törmeléket, gumiabroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű), szénport, hamut, földet, elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot, gépjárműroncsot. 

Hogyan helyezzem ki a lomokat?

A lomokat a környezet, a zöldterületek és a közlekedők számára biztonságos módon tegyük ki úgy, hogy azok sem a gyalogosok, sem az autósok közlekedését ne zavarják, viszont a begyűjtést végző jármű számára jól megközelíthetők legyenek.

Hogyan kapok értesítést a lomtalanításról?

Az évenként egyszeri díjmentes lakóépület lomtalanításról a lakók hirdetmény alapján kapnak értesítést. A lomkikészítés pontos időpontját, melyet kérünk minden esetben betartani!

Mikor helyezhetem ki a lomot?

A lomokat a hirdetményben megjelölt napon, 18 óra után készíthetik ki a lakosok. A hirdetményben megjelölt határidő előtt vagy után kihelyezett hulladéklerakás miatt a közterület-felügyelők büntetést szabhatnak ki. A lomok elszállítását követően kirakott hulladékokat külön díj megfizetése ellenében szállítják csak el. A lomtalanítást követően a közterület-fenntartók elvégzik az úttest takarítását, azonban az ingatlan előtti terület és járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosainak, használóinak a kötelessége. 

Hol adhatom le a veszélyes hulladékokat?

Veszélyes hulladék leadására a szegedi hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget.

Mit tegyek, ha nem az éves lomtalanítás során szeretnék megválni a lomoktól?

A lomokat a hulladékudvarokban lehet leadni, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 1200 kg mennyiségig. A hulladékudvarok szolgáltatásait a szegedi lakosok igazolások bemutatását követően, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

További részletek.

A háztartások, lakóépületek külön díjazás ellenében, soron kívül is rendelhetnek háztól történő lomelszállítást. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén tekintse át a szolgáltató Hulladékudvarok (szegedihulladek.hu) honlapját, hívja az ott feltüntetett telefonszámokat és készséggel állnak rendelkezésére. A szolgáltatást írásban (levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni.  

Mit tehetek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb rendetlenséggel járjon a lomtalanítás az utcánkban?

Sajnos a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai is rendszeresen tapasztalják a lomtalanítást kísérő jelenségek egyes következményeit, ami esetenként jelentős többletmunkát (és többletköltséget) jelent. A törvény alapján a lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. A lomkihelyezés időpontjának és helyszínének betartását, valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőrizheti, a szabálytalan kihelyezést szankcionálhatja, amely közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, büntetése 150.000 Ft-ig terjedhet. Az elkövetőkkel szemben a hatóságok (Szeged, József Attila sugárút 39. https://iszeged.hu/info/kozterulet-felugyelet és a jegyző) jogosultak eljárni.

A legtöbbet mi, lakosok tehetjük ez ellen azzal, ha csak a hirdetményben megjelölt időpontban tesszük ki hulladékunkat, nem napokkal korábban. Így a lom legfeljebb egy éjszakát várakozik a közterületen.

I G A Z G A T Ó S Á G