HASZNOS TUDNIVALÓK KLÍMASZERELÉSHEZ

Új építési szabályok

Változtak az építési szabályok, 2009. szeptember 15-től, ugyanis életbe lépnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet (OTÉK) változásai. Ezek egyik jelentős pontja, hogy a klímaberendezések kültéri egységét csak takarásba lehet felszerelni, valamint a frisslevegő-vételt a szennyezett levegőt kibocsátó nyílástól csak meghatározott távolságra lehet elhelyezni.

Lakótelepeken sétálgatva gyakran csöpög a víz az ember nyakába. A szabálytalanul felszerelt klímaberendezések kültéri egységeiből ugyanis a járdára, a falra, az ablakpárkányra, stb. folydogál a berendezésben lecsapódott víz. Az életbe lépett szabályozás változásával ennek a korszaknak vége.

A panellakásokba korábban szinte korlátozás nélkül szereltették be a lakók a splitklímákat, azaz a kültéri egységek szabadon kerültek a házak homlokzataira – annak ellenére, hogy azt lakásszövetkezetünk a panelfelújítások időszakában és azt követően is közhírré téve (minden lakástulajdonoshoz eljuttatva) az OTÉK és az Alapszabály, valamint más lakásszövetkezeti szabály (SZMSZ 32. sz. Melléklete Klímaberendezés engedélyezése) vonatkozó rendelkezésének megfelelően szabályozta.

Az életbe lépett új OTÉK szabályozás szerint, 2009. szeptember 15. napjától nem kerülhet a homlokzatra szabadon álló kültéri egység, csak takarásban, elrejtve szerelten.

Az OTÉK rendelet vonatkozó paragrafusa szerint:

  1. 92. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A homlokzaton – e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő építményen – mesterséges szellőzéshez kivezetést létesíteni, továbbá helyiségszellőztető vagy klimatizáló berendezést elhelyezni az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a tervezett megoldás és a működés hatása)

a) az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a homlokzatot nem károsítja,

b) az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti érték vagy műemlékvédelmi, továbbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért,

c) a kivezetés a környezetet bűz-, mérgező-, zaj-, rezgés- vagy más káros hatással nem szennyezi, az építményrendeltetés szerinti használatát nem zavarja, ártalmas mértékű páralecsapódást nem okoz.”

(2) Az OTÉK 92. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)–(5) bekezdés számozása (5)–(6) bekezdésre változik:

„(4) A frisslevegő-vételi és a szennyezett levegőt kibocsátó nyílást egymástól legalább 3,0 m távolságra úgy kell elhelyezni, hogy sem gravitációs, sem szélhatás ne eredményezzen visszaáramlást.”

Valójában városképvédelmi szempontból mindig is aggályos volt a klímaberendezések homlokzatra szerelése.

Magyar Közlöny 2008. július 14. 103. száma alapján: http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK08103.pdf

Kapcsolódó: Klímaberendezés engedélyezése

Kérelem klímaberendezés felszereléséhez